:: L o o k 1543 ::

novembro 12, 2017


  • HEAD - LeLutka Bento Head-SIMONE 3.0
  • BODY - Maitreya Mesh Body - Lara V4.1
  • HAIR - TRUTH Montana - Stylist hud
  • NECKLACE - [MANDALA] TAKAYAMA [2]necklace
  • DRESS - [[ Masoom ]] Oversized shirt -Maitreya body - Uber (Oct. 25th - Nov. 23rd)
  • BOOTS  - =Zenith=autumn mid boots /Socks - Maitreya foot
  • POSE - *PosESioN* Painting  Set
  • LOCAL - Devin

You Might Also Like

0 comments